Xoài Cát Chu Huỳnh Nhiều VIP

85.000đ - 80.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xoài Cát Chu Huỳnh Nhiều

Tiêu chuẩn: Hữu Cơ

Xuất xứ: Đồng Tháp

Thùng 22-25Kg

SKU: FRU403