Xoài Cát Chu Mỹ Xương

80.000đ - 75.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xoài Cát Chu Cao Lãnh

HTX Mỹ Xương

Vỏ vàng, size 300gr trở lên

SKU: FRU357 Danh mục: Hoa quả