Xoài hạt lép An Giang

Pink Printed Dress
45.000đ - 35.000đ (*)
(*)Giá dành cho thành viên Momi Club

Xoài cho thịt quả thơm, ngon, ngọt và hạt cực mảnh lép. Có hai kiểu ăn: ăn khi còn xanh thì thịt quả giòn chua rôn rốt nhưng vẫn ngọt dịu HOẶC đợi chín thì sẽ rất thơm và ngọt ah

SKU: FRU070 Danh mục: Hoa quả